اعلان کاریابی

محتوايات اداره تاریخ نشر تاريخ خاتمه
جنراتور کار
جمهوری اسلامی افغانستان وزارت صحت عامه ریاست عمومی منابع بشری اعلان کاریابی برای پست های مربوط وزارت صحت عامه تاریخ اعلان 11 اسد سال 1394 به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در شفاخانه نور...
وزارت صحت عامہ Aug 29, 2015 Aug 31, 2015
تکنیشن عینک
جمهوری اسلامی افغانستان وزارت صحت عامه ریاست عمومی منابع بشری اعلان کاریابی برای پست های مربوط وزارت صحت عامه تاریخ اعلان 11 سال 1394 به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در (ریاست انستیتوت...
وزارت صحت عامہ Aug 29, 2015 Aug 31, 2015
تکنیشن رادیولوژی
وزارت صحت عامه ریاست عمومی منابع بشری اعلان کاریابی برای پست های مربوط وزارت صحت عامه تاریخ اعلان مجدد 11 اسد سال 1394 به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در (ریاست شفاخانه نور ) ( 2 ) نفر را با...
وزارت صحت عامہ Aug 29, 2015 Aug 31, 2015
تکنيشن انستیزي
جمهوری اسلامی افغانستان وزارت صحت عامه ریاست عمومی منابع بشری اعلان کاریابی برای پست های مربوط وزارت صحت عامه تاریخ اعلان 11 اسد سال 1394 به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در (شفاخانه نور )...
وزارت صحت عامہ Aug 29, 2015 Aug 31, 2015
تکنا لوجست لابراتوار
جمهوری اسلامی افغانستان وزارت صحت عامه ریاست عمومی منابع بشری اعلان کاریابی برای پست های مربوط وزارت صحت عامه تاریخ اعلان 11 اسد سال 1394 به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در شفاخانه نور...
وزارت صحت عامہ Aug 29, 2015 Aug 31, 2015
آمرعلمی و تدریسی
جمهوری اسلامی افغانستان وزارت صحت عامه ریاست عمومی منابع بشری اعلان کاریابی برای پست های مربوط وزارت صحت عامه تاریخ اعلان 11 اسد سال 1394 به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در انستیتوت...
وزارت صحت عامہ Aug 29, 2015 Aug 31, 2015
مدیرعمومی پروگرام فزیوتراپی
جمهوری اسلامی افغانستان وزارت صحت عامه ریاست عمومی منابع بشری اعلان کاریابی برای پست های مربوط وزارت صحت عامه تاریخ اعلان مجدد 11 اسد سال 1394 به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در...
وزارت صحت عامہ Aug 29, 2015 Aug 31, 2015
Poultry Specialist Vacancy No: 0088/MAIL/CLAP
TOR Poultry Specialist for CLAP Job Categories: livestock (poultry) Minimum Education Level: Bachelor Vacancy No: 0088/MAIL/CLAP Position:Poultry Specialist Organization: Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock...
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری Aug 26, 2015 Sep 15, 2015
ریاست منابع بشری مقام ولایت
پســت: ولسوالی های ولایات ولایت بغلان - خنجان ،ده صلاح ،نهرین و پل حصار ولایت بدخشان - اشکاشم ،شغنان و کوفاب ولایت ننگرهار - خوگیانی ،سرخرود ،اچین ،شینواری ،دربابا و دره نور ولایت تخار - بهارک ، رستاق ،چاه آب، کلفگان ،بنگی و...
مقام ولایت بغلان Aug 25, 2015 -
Communication Unit Head VA Number: CARD-F/AFG/KBL/36/15
VA Number: CARD-F/AFG/KBL/36/15 Position: Communication Unit Head Organization: CARD-F Duty Station: ...
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری Aug 24, 2015 Sep 08, 2015
صفحه 1 از 186