اعلان کاریابی

محتوايات اداره تاریخ نشر تاريخ خاتمه
محافظ دروازه کودکستان اقا جان
عنوان وظیفه : محافظ دروازه کودکستان اقا جان وزارت و یا اداره: وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین موقعیت: کابل بخش: ریاست عمومی کودکستانها / ریاست کودکستانهای کابل بست: 8 گزارشدهی به: مدیریت کودکستان گزارشگیری از:...
وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین Apr 23, 2014 May 05, 2014
معلمه کودکستان ریاست سروی معدن
عنوان وظیفه : معلمه کودکستان ریاست سروی معدن وزارت و یا اداره: وزارت کاراموراجتماعی ، شهدا ومعلولین موقعیت: کابل بخش: ریاست عمومی پرورشگاه ها /ریاست پرورشگاه کابل بست:(6) گزارشدهی:...
وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین Apr 23, 2014 May 05, 2014
معلمه کودکستان وزارت داخله
عنوان وظیفه : معلمه کودکستان وزارت داخله وزارت و یا اداره: وزارت کاراموراجتماعی ، شهدا ومعلولین موقعیت: کابل بخش: ریاست عمومی پرورشگاه ها /ریاست پرورشگاه کابل بست:5 گزارشدهی:...
وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین Apr 23, 2014 May 05, 2014
معلم تدیرسی اناث مرکز علاوالدین ریاست عمومی پرورشگاه
عنوان وظیفه : معلم تدیرسی اناث مرکز علاوالدین ریاست عمومی پرورشگاه وزارت و یا اداره: وزارت کاراموراجتماعی ، شهدا ومعلولین موقعیت: کابل بخش: ریاست عمومی پرورشگاه ها /ریاست پرورشگاه کابل بست:5 گزارشدهی:...
وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین Apr 23, 2014 May 05, 2014
صفاکار
عنوان وظیفه : صفاکار وزارت و یا اداره:کار اموراجتماعی شهدا و معلولین موقعیت: کابل بخش:ریاست عمومی قانون و بهبودشرایط کار بست: 8 گزارشدهی به : مدیر تحریرات گزارش گیری:...
وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین Apr 22, 2014 May 05, 2014
معلم تدرسی ذکور و اناث لیسه تهیه مسکن ریاست عمومی پرورشگاه
عنوان وظیفه : معلم تدرسی ذکور و اناث لیسه تهیه مسکن ریاست عمومی پرورشگاه وزارت و یا اداره: وزارت کار، اموراجتماعی ، شهدا ومعلولین موقعیت: کابل بخش: ریاست عمومی کودکستانها/ ریاست کودکستانهای کابل بست:5 گزارشدهی به : مدیریت...
وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین Apr 22, 2014 May 05, 2014
Guard
TOR Guard Job Categories: Administration Minimum Education Level: Secondary Level Vacancy No: 0057/MAIL/CLAP Position: Guard Organization: Ministry of...
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری Apr 22, 2014 May 06, 2014
Irrigation & Design Engineer
Irrigation & Design Engineer Job Details: Position: Irrigation & Design Engineer Vacancy No: D-04 Functional Area: Engineering Industry: Government Location: Afghanistan,...
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری Apr 21, 2014 May 05, 2014
Young Professional( Consultant)
TOR Young Professional Consultant Job Categories: Veterinary/Agriculture Minimum Education Level: Bachelor Vacancy No: 0051/MAIL/RMLSP Position: Young Professional...
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری Apr 21, 2014 May 05, 2014
International Sr. Technical Advisor
Vacancy Announcement Vacancy Number: 064/AAIP/MAIL Organization: Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock/AAIP Job title: International Sr. Technical...
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری Apr 19, 2014 May 02, 2014
صفحه 1 از 141